Social media accounts

“Social media is not just a spoke on the wheel of marketing. It’s becoming the way the entire bicycles are built.”

“Sociální sítě již nejsou pouze kola marketingu. Stávají se celým jízdním prostředkem marketingu.”

I can help with you with.. | Ráda Vám pomohu s..

Brand Creation | Budování značky

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small. Without a good branding, a company can hardly survive in today’s highly competitive market.

I will help you to find your creative branding identity and offer you solutions to build your brand more effectively. It is also important to go through the process of research and market positioning at the beginning.

What is important when creating a brand identity:

The Visual part – I can help you with creating your own visual identity, logo design and brand imagery.

The Verbal language part – how you communicate your brand with words is as important as its visual part. I will help you to set the right tone for interaction with your audience that will be used for coming advertising campaigns as well as the relationship between your brand and your customers.

Brand Strategy part – to build your brand on strong brand pillars is the next step if you want to achieve expected results. The branding strategy has to be aligned with your audience and will help to develop a relationship between your brand and your customers on the next level and turn them into brand loyalists.

Photography and Content creation part – I will help you with all photography content that will help you to express your brand in the best possible way.

Budování značky je jedna z nějdůležitějších věcí v jakékoliv firmě, ať už většího či menšího charakteru. Bez dobře vybudované značky může firma v dnešním světě plného konkurence jen těžko přežít.

Pomohu Vám s vytvořením Vaší kreativní značky a nabídnu Vám řešení, jak ji efektivněji vybudovat. Je také důležité se na začátku zaměřit na výzkum konkurence a postavení značky na trhu.

Co je důležité při budování značky:

Visuální část – Pomohu Vám s vytvořením identity Vaší značky a designem Vašeho loga.

Verbální část – Jak komunikujete Vaši značku pomocí slov je stejně důležité jako její vzhled. Navrhnu Vám, jak správně komunikovat Vaši značku s publikem, aby nastala ta správná interakce. Verbální část značky bude také pilířem jak pro nadcházející marketingové kampaně, tak pro budování vztahu se zákazníky.

Celková strategie budování značky – Dalším krokem k dosažení očekávaných výsledků je vytvoření stabilních marketingových pilířů pro Vaši značku. Celková strategie budování značky musí být navržena dle Vašeho publika a pomůže Vám mnohem lépe s vytvořením vztahu mezi Vaší značkou a zákazníky, kteří se ideálně postupem času stanou loajálními.

Fotografie a vytvoření kreativního obsahu – Pomohu Vám s celkovým fotografickým obsahem, který Vám umožní skvěle vyjádřit identitu a podstatu Vaší značky bez jediného slova.

Social Media Marketing | Marketing Sociálních sítí

“Social media is not just a spoke on the wheel of marketing. It’s becoming the way the entire bicycles are built.”

“Sociální sítě již nejsou pouze kola marketingu. Stávají se celým jízdním prostředkem marketingu.”

PPC Campaigns | PPC reklama

I can help you with Pay-Per-Click (PPC) campaigns (or advertising) on  Facebook and Google Ads.

Facebook is a PPC marketing channel. This means that you will be paid every time someone clicks on your ads. You can also be charged based on ad impressions, video views, and other metrics. Having a solid Facebook PPC strategy helps you to get more people to your website and increase the sales revenue.

I can help you with creating your Facebook ads and do different testing to find out which content and other metrics work best with your brand.

Ráda Vám pomohu s PPC reklamami na Facebooku a Google Ads.

Facebook také slouží jako marketingový kanál k placené reklamě na základě kliknutí. To znamená, že se budou náklady na takovou kampaň odvíjet od počtu prokliků na reklamu. Můžete být také účtováni vzhledem k jiným metrikám jako je interakce, či počet shlédnutí videa. Výkonnostní reklama na Facebooku Vám pomůže dostat lidí na Vaše webové stránky a zvýšit tak Váš prodej.

Pomohu Vám s vytvořením efektivních výkonnostích Facebookových reklam, které zahrnuje testování, na základě kterého zjistíme, jaký obsah reklam nejlépe funguje s Vaší značkou.

E-mailing and Newsletters | Emailing a Newsletery

E-mailing is one of the most effective online channels, because it maintains your relationship with customers. It is personalized and enables you to focus on specific target groups and automatisation.

Newsletters are sent to registered customers and contain offers, different promotions and other useful information.

Both ways are great to build not only the relationship with customers but also the brand in general.

Emailing patří mezi velmi efektivní online kanály, protože udržuje vztah se zákazníky. Je personalizovaný a umožňuje skvělé cílení a automatizaci.

Newsletery jsou tzv. elektronické zpravodaje, které se zasílají přihlášeným odběratelům. Obsahuje například nabídky, akce a jiné užitečné informace.

Oba způsoby jsou skvělými pro budování vztahu se zákazníky a také celkové značky.

Výhodou mailingu je vysoká míra konverze, budování vztahu se zákazníky, sdělění tzv, na míru a nízká cena doručení. Také je skvělé, že se za proklik nebo zobrazení newsleteru neplatí. Je proto velmi užitečné si budovat databázi kontaktů.

Feeling Good Coaching | Koučing dobrého naladění

Photography, marketing and feeling good attitude come together hand-in-hand and can bring your brand to a very next level.

You want people to love the look of your brand (photography), to pay attention in different ways to your brand (marketing), and to feel good about your product or service (feeling good attitude). Moreover it is much easier to sell your “feeling good” product or service if you are being yourself in that place. With time the customers will feel if you are sincere.

How you feel about yourself can influence how others feel around you and how they feel about your brand. That’s why it’s important to start with the good feeling attitude and the rest will flow and your brand will be able to glow.

Fotografování, marketing a pocit dobrého naladění si jde ruku v ruce a tato kombinace může dát Vaší značce zcela nový rozměr. 

Přejete si, aby se lidem líbila vizuální stránka Vaší značky (fotografie), také byste chtěli, aby zákazníky Vaše značka v mnoha směrech zaujala a dala tomu jakési koření (marketing), a v neposlední řadě byste si také přáli, aby lidé měli z Vaší značky nebo servisu celkově velmi dobrý pocit (pocit dobrého naladění). Navíc je mnohem jednodušší prodávat produkt nebo službu v pozitivním duchu a pokud se Vy sami cítíte dobře naladěni. Zákazníka dlouhodobě neoblafnete. Časem stejně vycítí, zda je ten pozitivní pocit, který se mu mermomocí snažíte sdílet, opravdový.

Jak se cítíte sami často vypovídá o tom, jak se ostatní cítí ve Vaší blízkosti a také prezentaci Vaší značky. Je důležité, aby měl zákazník ze značky dobrý pocit, protože pokud tomu tak bude, vše ostatní na to bude samovolně navazovat a Vaše značka bude mít prostor zářit. 

Browse Marketing Portfolio

My Happy Clients

testimonials marketing

Se spoluprací jsem od začátku velice spokojená. Velmi oceňuji krásně a stylově vedený profil na sociální síti a spoustu nových kreativních nápadu. Komunikace s Janou je skvělá a svižná. Výsledky práce byly viditelné velice brzy. Jednoznačně doporučuji!

I am very happy with the collaboration form the very beginning. I really appreciate how she designs our social media sites as well as many new creative ideas. The communication with Jana is always great and fast. The results were seen from the very beginning. Very recommended!

Babydeco

Na Janě si vážím její kreativity, kvalitě výsledků a citu pro detail. Ať už v oboru fotografie či správě sociálních sítí a marketingové strategie. Je komunikativní a upřímná a práci s ní opravdu doporučuji, pokud si přejete Vaši značku někam posunout.

I appreciate her creativity, the quality of the results and feeling for detail – in photography and social media marketing and branding strategy. She is communicative and honest. I really recommend working with her if you want to build your brand.

Porcelán Klára

Je potěšením pracovat s Janou, protože je opravdu profesionál a zapálená do své práce. Umí skvěle vytvořit obsah a je úžasná fotografka. Naprosto ji doporučuji každému, kdo si přeje správně odvedenou práci.

It’s been a pleasure to work with Jana, she is really professional and enthusiastic, she it’s great creating content and amazing photographer. Highly recommend her to anyone that wants work done properly.

Balibowls

Testimonials photography

If you are ever planning to get a photo shoot done , look no further … This is the best you can get . The experience was beyond wonderful and the pics turned out amazing . Jana has excellent photography skills and was extremely friendly . We felt very comfortable with her and we couldn’t have asked for a better photographer for our honeymoon shoot. So , trust me on this, go ahead and book asap and you can thank me later 🙂

Sayoop from India

We couldn’t have gotten a better photographer. Jana did an awesome job for our Fashion Brand based in Bali! We had some unique ideas for our new collection and we wanted to bring to life and Jana did just that. She ‘s very friendly, easy to work with, professional and always will find a great balance between your wants and her skills and inspiration. Highly recommend Jana for any occasion. Excellent! Legit professional for sure. We’re super excited about future collaboration.

Monica from Little Stories brand

Janička je moc šikovná fotografka, sleduji její tvorbu a sama mám od ní moc hezké portréty. Focení bylo moc příjemné a fotky rychle dodané. Kromě lidí umí fotit taky produkty a jídlo. A pak to ještě umí “prodat” na sociálních sítích:) Jani, moc děkuju a zase něco nafotíme 🙂

Marcela from Shoptet brand